Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Grenseløs nyhetsformidling

PUBLISERT: 27.12.2011


Foto: Stefan Ek

Nyhetsformidling over grensen i nytt Interregprosjekt.

Mer kontakt mellom mediebedrifter i Trøndelag og Jämtland/Vesternorrland skal føre til at flere nyheter når over grensen. Det er tanken bak Interregprosjektet ”Nyheter og informasjon over grensen”.

Prosjektet startes nå ved årsskiftet og varer i 18 måneder. Ansatte i mediebedrifter på begge sider av grensen skal kunne delta i et utvekslingsprogram for å knytte nye kontakter og lære av hverandre. Dessuten skal prosjektet arrangere flere konferanser der viktige mediaspørsmål løftes frem.

Prosjektlederne har begge to lang journalistisk erfaring. Ann-Louis Rönestål Ek (Östersund) og Elin Solvang (Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer). – Vi håper på mange gode nyhetssaker og at nye nettverk dannes mellom svenske og norske mediekolleger, sier de to. Prosjektlederne menerdet er spennende å få til journalistisk jobbing over grensen. Prosjektet er lagt opp slik at det skal foregå på mediebedriftenes vilkår.

På svensk side er prosjekteier Handelskammeren Mittsverige og Nord-Trøndelag fylkeskommune på norsk side. Regionforbundeti Jämtlands län, EU (Interreg) og de to trønderske fylkeskommunene på norsk side samt statlige midler.

I styringsgruppen for prosjektet sitter blant andre Merete Verstad, NRK Trøndelag.

- En fungerende nyhetsformidling over grensen styrker samarbeidet i hele Midtskandinavia, sier administrerende direktør Dick Jansson, ved Handelskammaren Mittsverige.

 
Kontaktperson: Solvang, ElinNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no