Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Fylkestinget priset NHO

PUBLISERT: 12.06.2013NHO Trøndelag er tildelt fylkets likestilling- og mangfoldspris for 2013 for sitt aktive arbeid med å få flere kvinner og innvandrere inn i styre og stell.

- Prisvinner har over lengre tid hatt fokus på å gi alle folk like muligheter i arbeidslivet uavhengig av kjønn, politiske eller religiøse holdninger og nasjonalitet, sa fylkesordfører Gunnar Viken da han delte ut prisen.
 
Tildelingskomiteen trakk spesielt fram NHOs tydelige satsing ved gjennomføring av programmene Female Future og Global Future. NHO jobber aktivt for å øke innvandrerandelen og kvinneandelen i lederposisjoner og i styrerom. Innvandrere og kvinner representerer en viktig ressurs og har kompetanse som styrker bedriftene.

Female Future er et leder- og styringsprogram for bedriftens egne talenter. Denne satsingen er med på å styrke likestillingen i arbeidslivet og bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer. Dette programmet har gitt resultater; 62 prosent av deltakerne i programmet har tatt styreverv eller avansert i ledelsesposisjoner.

Global Future er en talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv.

- Arbeid er den beste form for velferd. NHO Trøndelag beviser at de er en god samfunnsbygger i et inkluderende samfunn, hvor likeverd er grunnleggende for god livskvalitet, sa Viken.

Nord-Trøndelag fylkeskommunes Likestillings- og mangfoldspris skal også stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme inkludering, likeverd og forståelse mellom mennesker i Nord-Trøndelag. Prisen kan tildeles personer, virksomheter, kommuner eller organisasjoner i Nord-Trøndelag som har utmerket seg i arbeidet for å fremme mangfold og likestilling Prisen er et pengebeløp på 10.000 kroner. I tillegg en keramikkrukke av namdalskunstneren Liv Aursand.

Tildelingskomiteen i denne perioden består av: Anne Marit Mevassvik, Gunnar Viken, Randi Dille og Elin Agdestein.

BILDET (fra venstre):
Hanne Falstad prosjektleder NHO Trøndelag
Merete Storødegård regiondirektør NHO Trøndelag
Gunnar Viken, fylkesordfører
Olga Rema, deltaker i Female Future 


Katrine Valø (til venstre) og Åsa Sund Sørvik fra Rørvik bidro med sang under prisutdelingen. I midten regiondirektør Merethe Storødegård og fylkesordfører Gunnar Viken.Kontaktperson:Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no