Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Fylkeskulturprisen 2010

PUBLISERT: 07.12.2010Fylkeskulturprisen for 2010 ble i dag utdelt til tidligere toppidrettsutøver Frode Estil.

fylkeskulturprisen 2010

I begrunnelsen for prisen fremheves Estil som en person som med rette har vist oss hvordan fellesskapets verdier og kameratskap kan kobles til tøff individuell konkurranse.

Estil er født i Indre Namdal i 1972. Han har fra barnsben av levd opp til fylkeskommunens visjon "Her alt e mulig – uansett" - ved å se mulighetene for sin karriere utenfor sin egen barndomsheim.

Estil tok tidlig i bruk de elementer av natur, motbakker og myrterreng som fantes der han vokste opp.

Han brukte de naturgitte elementene aktivt for å komme i god fysisk form, samtidig var han i stand til å konkurrere ikke bare med jevnaldrende i Namdalen og Nord-Trøndelag, men også med andre fra andre deler av Norge og resten av verden.

Ut fra dette naturgrunnlaget har han blitt kjent for sine raske taktomslag i bratte motbakker. Flere bakker i ulike skiløyper rundt i verden er oppkalt etter han – "Estil-bakken"

Estil kan vel også sies å være et ekte produkt av fylkeskommunens idrettssatsing i den videregående skolen – da han som ungdom valgte å reise fra Lierne til Meråker for å kunne gå på den gang Meråker skigymnas.

Han har etter sin toppidrettskarriere valgt å komme tilbake til Meråker både for å bo og dele verdifull kunnskap. Frode er et resultat av riktig satsing fra seg selv og skolen.

Fra prisvinners skimeritter kan nevnes:

Han har både individuelt gull, sølv og bronse fra Olympiske leker både i 2002 og 2006 og i VM på ski i 2001, 2005 og 2007

og stafett gull fra både Olympiske leker i 2002 og VM i 2001 og 2005. Da han fikk VM gull på 50 km klassisk i 2005 hadde ikke ski-nasjonen Norge tatt gull på denne distansen siden 1966.

I hele sin aktive skikarriere hadde Frode tro på at "gammeldags" løpeturer i fjell og myr var det beste foran mer "moderne" rulleski.

Frode har bevist at bruken av naturen i Nord-Trøndelag gir fortrinn både når det gjelder fysisk styrke, smidighet og mindre belastingsskader.

 

Da Frode var aktiv, var det ofte at media brukte betegnelsen "den sympatiske skiløperen fra Nord-Trøndelag" når de skrev om han – det gjaldt ikke bare norske medier, men også medier fra andre land.

Hans sympatiske måte og være på, gav seg utslag i en god sportsånd.

Denne sportsånden ble det lagt merke til, og han ble senere hedret med Holmenkollmedaljen.

Frode har etter sin aktive karriere tatt et stort ansvar for kommende idrettsungdommer.

Med sin praktisk - pedagogiske aktivitet som trener- og lærer blir han et forbilde ikke bare for sine egne brager i skisporet, men også et forbilde i hvordan en skaper god sportsånd og fellesskap ungdom i mellom.

 

Det å kunne lære seg å glede seg over at konkurrenter lykkes og at det også i individuelle idrettsgrener vil det være viktig å tenke fellesskap og skape lagånd.

Frode har også ved hjelp av kunnskap og erfaring fra sin skikarriere greid å utvikle sportsbaserte produkter som vil være til nytte både for de som satser på toppidrett og de som velger å bruke idretten som trim i et helseperspektiv.

Frode Estil har derfor gjennom sin toppidrettskarriere og som formidler av idrettskunnskap virkeliggjort idrettens grunnverdier – Glede – Helse – Felleskap og Ærlighet. En hederlig kulturbærer av lange tradisjoner av skikultur, frivillighet og inspirasjon til glede for befolkningen.

Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag. Statuttene for prisen sier at prisen kan tildes en person eller en organisasjon.

Prisen består av en statue - Jækta - laget av avdøde billedhogger Nils Aas, en sjekk på kr 30.000, og et diplom utformet av forhenværende museumsarbeider Steinar Berg.

Komiteen for fylkeskulturprisen i 2010, har bestått av:

Fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen

Fylkestingsrepresentant Gunnar Alstad

Fylkestingsrepresentant Brit Tønne Haugan

og fylkesordfører Gunnar Viken som komiteens leder.
Kontaktperson: Kvalø, RagnhildNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no