Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Første inntak på videregående klart

PUBLISERT: 07.07.2017De aller fleste får beskjed om at de får ønsket programområde og alle med ungdomsrett får plass i første inntak.

​6184 søkte fylkeskommunal skoleplass i Nord-Trøndelag for skoleåret 2017/2018.  Av disse er 5596 nordtrøndere.
Ved de fylkeskommunale videregående skolene i Nord-Trøndelag er det i alt 5680 søkere som har fått tilbud om plass. Av disse har foreløpig 92,03 % fått tilbud på sitt første programområde.


Alle med ungdomsrett har fått tilbud
Det er i alt 5471 (5483) søkere fra Nord-Trøndelag med ungdomsrett til fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag. Alle disse har fått tilbud om plass ved første inntak.
Årets avgangselever i grunnskolen, inkludert private grunnskoler og voksenopplæringssenter, i Nord-Trøndelag er 1906. Hele 99 % av dem har søkt om plass i videregående opplæring.


Søknadsfordeling på Vg1 (fjorårets tall i parentes)
Søkerandel til yrkesfaglig utdanningsprogram  54,10 % (53,40 %)
Søkerandel til studieforberedende utdanningsprogram 45,90 % (46,60 %)
- herav søkerandel til studiespesialisering   23,75 % (22,90 %)


Størst søkning har følgende utdanningsprogram Vg1 (antall søkere med dette som førsteønske):
Studiespesialisering   588 (581)
Helse og oppvekstfag   395 (427)
Idrettsfag               297 (352)
Teknikk og ind. produksjon  235 (188)
Bygg- og anleggsteknikk  180 (205)


De mest populære tilbudene i forhold til elevplasser på utdanningsprogrammene Vg1:
Idrettsfag og Helse og oppvekstfag (Idrettsfag og elektro)

Søknad til læreplass
Antall søkere til læreplass i år 670 – 522 m/ungdomsrett (678 – 534) med ungdomsrett. Pr. i dag har 375 - 308 m/ungdomsrett (341 – 288) fått tilbud om læreplass.
Det er fortsatt tidlig i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet på dette tidspunktet ligger litt over nivået på samme tid i fjor.


Om inntaket
Det har gått ut meldinger via SMS til alle som har søkt videregående skoletilbud som er med i fellesinntaket.
Alle søkere som har oppgitt mobiltelefonnummer, får melding om inntaket via SMS. De må gå inn på www.vigo.no for å se hvor de er tatt inn/står på venteliste.
Svarfrist er 12. juli.


Søkere som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer i søknaden, får melding om inntaket pr. brev. Det er viktig at alle svarer i riktig tid uansett hvilken melding de får. De som ikke svarer innen fristen, blir i utgangspunktet automatisk strøket av alle lister.


2. inntak sendes ut 28. juli med svarfrist 2. august.

Les mer om inntak og videregående opplæring her.
 Kontaktperson: Iversen, VegardNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no