Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 101,2 millioner kroner i overskudd

PUBLISERT: 14.02.2017​Det økonomiske resultatet for Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2016 ble 101,2 millioner kroner i pluss. Årsaken er økte skatteinntekter og god økonomistyring.

- Vi er en velferdsprodusent, og har ikke størst mulig overskudd som mål, men økonomistyringen må være i orden. Det kan vi konstatere at den er, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik.

Dette er det femtende året på rad med overskudd i fylkeskommunen. Siste år med underskudd var i 2001.

Økte skatteinntekter
Nøkkeltallene viser at skatteinngangen ble 21,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Lavt rentenivå ga en innsparing på 10,6 millioner kroner, mens pensjonsutgiftene ble 7 millioner høyere enn beregnet.

Virksomhetene fikk et overskudd på 68 millioner kroner. Store deler av dette er allerede disponert i prosjekter og tiltak som er i gang, for eksempel ulike utviklingstiltak. Noe midler er også bevilget for hele skoleåret. Det betyr at penger allerede er disponert for vårhalvåret.

- Virksomhetene i fylkeskommunen får alltid med seg mindreforbruk fra ett år over til neste, og på samme måte må merforbruk ett år dekkes inn det neste. Vi ser at denne ansvarliggjøringen av virksomhetene for eget resultat, gir god økonomistyring. De planlegger effektiv drift framover, i trygghet for at de kan beholde innsparte penger i egen virksomhet, sier fylkesrådsleder Mevassvik.

Forbereder Trøndelag

Størst utslag i resultatet gir betydelige besparelser i kollektivtrafikken på grunn av gunstige drivstoffpriser. Det bidrar til at samferdselssektoren har et samlet mindreforbruk på 25 millioner kroner.

Innenfor utdanning konstaterer fylkesrådslederen med tilfredshet at alle videregående skoler nå er i god balanse økonomisk.

Mevassvik understreker også at det sterke årsresultatet også er preget av at fylkeskommunen nå forbereder et samlet fylke.

- Vi bruker derfor mye tid på å utvikle det nye fellesskapet, og investere i det som der trengs av systemer og samhandling, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik. 

FAKTA OM REGNSKAPET
• Fylkeskommunen omsatte i 2015 for 3,3 milliarder kroner. Størstedelen, 2,7 milliarder kroner, går til driftsutgifter.
• Det ble også investert for 345 millioner kroner.
• Lånegjelden er på til sammen 2339 millioner kroner. Renter er betalt med 62 millioner kroner. Avdrag er betalt med 106 millioner kroner.
• Nord-Trøndelag fylkeskommune står seg godt. Egenkapitalandelen er på 43 prosent, noe som trolig er høyest i landet. Eierskapet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk inngår i dette. Utlån til selskapet er nedskrevet med 1800 millioner kroner, og konvertert til egenkapital.                    
 
Kontaktperson: Mevassvik, Anne MaritNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no