Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nord-Trøndelag > Her alt e mulig - uansett

Her alt e mulig - uansett


Visjon logo 

Vi er stolte av Nord-Trøndelag. Både av folket, naturen og mulighetene for det gode liv. Slik skal det fortsatt være. De gode ideene skal blomstre. Hele fylket skal tas i bruk.

Her alt e mulig - uansett!

Barne- og ungdomsrådet i Nord-Trøndelag fikk i oppdrag av fylkestinget å lage en visjon for fylket. 200 unge nordtrøndere har utviklet visjonen - og gitt den innhold. Visjonen ble enstemmig vedtatt i fylkestinget i april 2004.

Den signaliserer vilje til utvikling og vekst. Det offentlige Nord-Trøndelag skal støtte positive initiativ, og ikke legge begrensninger på kreativitet og tiltakslyst.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no