Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nord-Trøndelag > Fylkesvåpenet

Fylkesvåpenet


Fylkesvåpenet  - Vi skal merke alt vårt folk og gjøre et hærtegn på våre hjelmer og skjold og male det hellige kors på dem i hvit farve. - Olav den Hellige

Fylkesvåpenet
Våpenet beskrives slik: "På sølv bunn et gull utbøyet kors". Nord-Trøndelag fylkes våpen ble tegnet av førstekonservator Hallvard Tretteberg ved Riksarkivet. Fylkestinget vedtok våpenet 13.juni 1956 og godkjente det 8.mars 1957.

I Kronprinsregentens resolusjon heter det: "Nord-Trøndelag fylkestings vedtak den 13.juni 1956 om våpen for Nord-Trøndelag fylke godkjennes. Nord-Trøndelag fylkesvåpen blir: På sølv bunn et utbøyd gull kors. Nord-Trøndelag fylkesflagg blir: På hvit bunn et utbøyd gult kors.

Historien bak fylkesvåpenet
Våpenet skal minne om Olav den Hellige. Etter sagatradisjonen hadde han gullkors på hvitt skjold under slaget på Stiklestad i år 1030, eller som det står i "Heimskringla".
 
"Et hvitt skjold hvorpå det hellige kors var lagt i gull".

Kombinasjonen gull på sølv (gult på hvitt) var forbudt etter de heraldiske regler, som festet seg fra 1150-årene. Man kunne kombinere farger og metall, men ikke legge metall på metall. Det finnes for øvrig en rekke unntak, hvorav de mest kjente er: Kongeriket Jerusalems våpen (gullkors på sølv) og Pavens våpen og flaggfarger (gull på hvitt).  Se også: Da Nord-Trøndelag fikk eget våpen.

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no