Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nord-Trøndelag > Hva er et fylke?

Hva er et fylke?


Et fylke i Norge

Kart Norge og Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylke

 
Fylke

Fylke er et begrep som sikter til det geografiske området som omfattes av fylkesgrensene. Nord-Trøndelag fylke dekker 22396 km2 (6,9% av fastlands-Norge) og har 133 390 (1.jan 2012).

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene. Noen tror at fylkeskommunen er "overkommune", men dette er en misforståelse. Fylkeskommunen har selvstendige oppgaver, for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste.

Fylkeskommunen styres av fylkestinget som blir valgt hvert fjerde år samtidig med kommunevalgene.Fylkesrådet, fylkesregjeringen, er fylkeskommunens viktigste utøvende politiske organ og har ansvaret for den samlede fylkeskommunale administrasjon.

Følger du denne linken, vil du finne mer om den politiske styringen av Nord-Trøndelag.
 
Hovedadministrasjonen for Nord-Trøndelag fylkeskommune holder til i Fylkets Hus i Steinkjer.

Her finner du mer fakta om Nord-Trøndelag
 
______________________________________________________

Kommunene

Hvert fylke er inndelt i kommuner. Det er 23 kommuner i Nord-Trøndelag fylke. Hver kommune styres av et folkevalgt kommunestyre og ordføreren er den politiske lederen.
Den øverste administrative lederen er rådmannen. Kommunene har hver for seg en rekke viktige samfunnsoppgaver på lokalplanet, innenfor opplæring, planlegging samt sosiale og tekniske tjenester.

Her finner du mer om kommunene i Nord-Trøndelag.
 
______________________________________________________

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag


Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp. Fylkesmannen er administrativt underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat.

Les mer om fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hovedadministrasjonen for fylkesmannen holder til i Statens hus i Steinkjer.
 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no