Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nord-Trøndelag > Brosjyre > Lære

Lære


Verdt å merke seg

Moderne læring

Få andre fylker i Norge satser så mye på videregående utdanning som Nord-Trøndelag. 10 av fylkets kommuner har videregående skoler, flere av dem med landslinjer.

Estetisk læring

Høgskolen i Nord-Trøndelag har fire utdanningssteder med om lag 200 ulike studieretninger. I tillegg er det et utstrakt samarbeid med Universitetet i Trondheim og tilsvarende læresteder på svensk side av grensa. Med base i Nord-Trøndelag kan du derfor utdanne deg til nær sagt hva du vil.

Aktiv læring

Foto: Steinar Johansen, Namsos

Muligheter

 
En skole for framtida
I Nord-Trøndelag tar vi morgendagens arbeidskraft på alvor. Det betyr at vi mer enn de fleste legger stor vekt på utdanning og kompetansebygging i offentlig regi. Det er en overordnet målsetting at nordtrøndersk ungdom skal være bærebjelken i framtidas lokale samfunnsliv. Gjennom prosjektet "En skole for framtida" gjødsles denne satsinga - blant annet med landets beste ordninger med gratis lærebøker og digitale verktøy på videregående nivå.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no