Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nord-Trøndelag > Brosjyre > Arbeide

Arbeide


Verdt å merke seg

Innovasjon borekrone

Fylkestinget er en aktiv medspiller for næringslivet i Nord-Trøndelag. Innovasjon og nyskaping vedtas ikke, det skapes og utvikles, gjerne i samhandling mellom offentlige og private interesser.

Infrastruktur

Og alt er mulig - uansett - som det heter i fylkets visjon. Det innebærer optimisme og framtidstro, det innebærer deltakelse og målrettet satsing. Eller kort sagt: Fylkeskommunen tar sin rolle og sitt ansvar som regional utviklingsaktør på alvor.

Primærnæring

Foto: Steinar Johansen, Namsos

Verdiskaping

 
 Mærer
Rike skoger. Brede bygder. Landbruket gir grunnlag for mye verdiskaping. Langs vår lange kystlinje har vi mange livskraftige lokalsamfunn som satser på havbruk og fiskeoppdrett. Her trengs arbeidsvillige hender og kloke hoder i tida som kommer. Det samme gjelder til industrien. Anført av Norske Skog, Statoil, Aker og NTE, har fylket tunge industrielle miljøer som satser på ulike fagfelt. Ja, Nord-Trøndelag har blitt stedet for knoppskyting innen forskning og utvikling på mange områder. Slik skal det fortsatt være.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no