Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Vurderingskriterier

Vurderingskriterier


 

Eksempler på vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse i lærefag

 

Det er utviklet eksempler på vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse i de fleste lærefag med aktivitet i Nord-Trøndelag. Eksemplene er tenkt brukt som verktøy for faglig ledere/instruktører i lærebedrifter, lærere med ansvar for prosjekt til fordypning, prøvenemnder og lærlinger i forbindelse med egenvurdering.

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet av arbeidsgrupper bestående av faglig ledere/instruktører i lærebedrifter, prøvenemndsmedlemmer og Vg2-lærere med kompetanse i lærefaget.


Les mer om vurdering på udir.no

Her er fagene som det foreløpig er utarbeidet vurderingskriterier for:


Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no