Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Lærling-/ og instruktørundersøkelsen 2012

Lærling-/ og instruktørundersøkelsen 2012


Lærlingene i Nord- Trøndelag trives og har et godt læringsmiljø i lærebedriftene.
 
Det kan leses i oppsummeringen i en rapport fra Norfakta Analyse AS etter at lærlingene og instruktørene har svart på en undersøkelse i vår.

Lærlingundersøkelsen og instruktør-undersøkelsen 2011-2012 ble gjennomført i regi av Utdanningsdirektoratet. Hensikten med undersøkelsen er lærlinger/lærekandidater og instruktører/faglige ledere, skal få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Lærling- og instruktørundersøkelsen er i Nord- Trøndelag gjennomført første kvartal 2012.

Målgruppen i lærlingundersøkelsen er lærlinger og lærekandidater som er i sitt siste læreår. 356 av 578 (62%) av de inviterte lærlingene svarte på undersøkelsen.  174 av faglige ledere/instruktører besvarte instruktørundersøkelsen.

Norfakta as v. Merethe Råen som har analysert dataene fra undersøkelsen. Dette har resultert i to fyldige rapporter med kommentarer og tabeller, som kan leses ved å følge linkene nedenfor.

Hovedkonklusjonen på fylkesnivå er at lærlingene trives og har et godt læringsmiljø i lærebedriftene. Lærlingene mener også at de får forholdsvis god opplæring og veiledning fra sine instruktører og kollegaer. Utstyr og HMS ser også ut til å være godt ivaretatt.

Det er også fremgang i resultatene sammenlignet med tidligere år. Sammenlignet med landet for øvrig, gir lærlingene i Nord- Trøndelag i hovedsak like gode eller bedre tilbakemeldinger.

Norfakta hevder at det er få områder som har lave verdier, men vi ser at det på enkelte områder er det visse utfordringer. Det er spesielt skolen som forberedelse til læretiden i bedrift, intern plan, kjennskap og bruk av læreplanen, regelmessig veiledning og tilbakemelding som det pekes på.

I tillegg mener Norfakta at forbedring av kommunikasjonsflyten mellom skole, instruktør og læring og informasjon til lærlingene som et forbedringsområde.
Les mer i rapportene fra Norfakta: lærlingundersøkelsen Instruktørundersøkelsen.

Generelt om undersøkelsene finnes på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no