Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Utplassering av lærlinger og instruktører i utlandet

Utplassering av lærlinger og instruktører i utlandet


Hopp i det!
Du som er lærling kan ta en del av læretiden din i et land i Europa. Er du motivert, nysgjerrig og har lyst på en utfordring, er det godt mulig at du er den vi leter etter! Nord-Trøndelag Fylkeskommune tilbyr deg som er tilknyttet lærlingordningen en unik sjanse til et opphold ved en bedrift i Europa. Oppholdet kan være fra 2 uker til 9 måneder, men vanligste er 13 uker.

Noen fordeler med å delta i et utvekslingsprosjekt gjennom Leonardo da Vinci-programmet:
- EUROPASS mobilitet - et internasjonalt gjeldende dokument om din opplæring
- Unik kompetanse som du har glede av resten av livet!
- Økonomisk støtte som dekker reise, bo-kostnader og opplæring
- Kunnskap om bedrifter i andre land
 -Økt kulturell og språklig forståelse
 -Møt nye og spennende mennesker!

Hvorfor anbefaler vi et utenlandsk opphold?
Svaret er enkelt; verden er ikke som før! Har du lyst til å henge med i utviklingen og være attraktiv på arbeidsmarkedet, er et praksisopphold i Europa med og gir deg en verdifull erfaring som er god å ha når du søker jobb senere.

Hvor kan jeg reise?
Vi har i år tilbud om utplassering til følgende land/ byer:

Hva inneholder stipendet?
Når du reiser gjennom Leonardo da Vinci programmet, vil du motta et stipend som skal dekke reise-, bo- og forsikringsutgifter.

Om stipendet
Størrelsen på et stipend fra Leonardo da Vinci programmet vil variere noe. I utgangspunktet vil hver enkelt lærling tilgodeses med ca. 4000 Euro, men dette er avhengig av landet lærlingen reiser til. Internasjonal koordinator får videre sine stipendmidler fra EU, og alle utbetalinger herfra er i Euro. Valutasvingninger vil derfor  ikke ha en viss innvirkning på stipendet. For de lærlingene som har vært ute i løpet av 2008-2009, har beløpet i Euro ligget mellom 2300 og 2600.

Det er viktig å merke seg at stipendet ikke er til 'fri avbenyttelse' for lærlingen. Nesten hele stipendet er 'øremerket' ulike poster. Pengene skal gå til reise, boutgifter, forsikringer og evt. språkkurs. Blir det penger igjen, tilfaller dette lærlingen som 'lommepenger'. Når det gjelder reiseutgifter er det fra EUs side satt av 500 Euro til dette. Det betyr at dersom reisen overstiger dette beløpet, må dette tas fra et annet sted (for eksempel dine egne penger...). Men det er ytterst sjelden reiseutgiftene overstiger 500 Euro, så du trenger ikke bekymre deg for mye! Dersom reisen er billigere, kan du dessverre ikke benytte 'overskuddet' til andre ting.

Søknad
Søknadsskjema for utenlandsopphold for lærlinger

Lærlinger fra utlandet
Bedrifter i Nord-Trøndelag  tar også i mot en rekke lærlinger fra utlandet. En stor takk til alle bedrifter og organisasjoner som har bidratt til å gjøre dette mulig!

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no