Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Videregående opplæring i bedrift

Videregående opplæring i bedrift


Illustrasjonsbilde videregående opplæring i bedrift

Videregående opplæring i fag som fører fram til fag- eller svennebrev eller kompetansebevis foregår dels i skole og dels i bedrift.
I de fleste fag er modellen 2 års opplæring i skole og 2 år som lærling eller lærekandidat i godkjent lærebedrift.

Etter fullført videregående kurs I formidles søkerne til læreplass.

Samtidig med at det søkes formidling til læreplass/opplæringsplass gjennom inntakskontoret, bør  søkere til lærekontrakt eller opplæringskontrakt selv være aktive i forhold til aktuelle lærebedrifter. Ikke sitt og vent på at bedriftene skal ta kontakt med deg.

Lærling er den som har skrevet lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve.

Lærekandidat er den som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve.

Ved slutten av kontraktstiden avlegger lærlingen en fag-svenneprøve. Lærekandidaten avlegger en kompetanseprøve.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no