Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Yrkesopplæringsnemnd for perioden okt. 2011-okt 2015

Yrkesopplæringsnemnd for perioden okt. 2011-okt 2015


Medlemmer

Varamedlemmer

 

 

1. Lennart Johansson, Verdal (AP)

2. John Edgar Martinsen, Steinkjer (V)

3. Turid Aas, Stjørdal (KS)

4. Ellen Løvli, Steinkjer (Utdanningsforb)

5. Harald Myrland, Verdal (NHO)

6. Ingunn Grindvik, Steinkjer (Virke)

7. Kristian Hovd Sjøli (Elevorg)

8. Kristine Svenden, Steinkjer, (LO)

9. Geir Ottesen, Namsos (LO)

 

Funksjonstid: Valgperioden

9 + 9 (personlige varamedl.)

 

1. Dordi Haugen, Namsos (AP)

2. Jostein Trøite, Levanger (SV)

3. Jon Olav Heggli, Inderøy (KS)

4. Bjørn Tranås, Steinkjer (Utdanningsforb)

5. Eva Steinvik Wold, Inderøy (NHO)

6. Harald Granheim, Verdal (Virke)

7. Maria Andersen Vangli, Steinkjer (Elevorg)

8. Britt Gulli Rones, Steinkjer (LO)

9. Leif Inge Stenseth, Verdal (LO)

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no