Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Voksenopplæring

Voksenopplæring


KONTAKTPERSON

Navn:Kvam, Bente
Tlf:74115075
Mail:bente.kvam@ntfk.no
Tittel:Fagleder

Sørsamisk

Opplæringsrett
Voksne som har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, kan ha rett til å få gratis opplæring. Dette fra og med det året de fyller 25 år. Vedkommende må ha lovlig opphold i landet.

Søking
Voksne som ønsker tilbud om voksenopplæring skal søke ved å fylle ut søknadsskjema, sende dette til sin nærmeste videregående skole, og legge ved kopier av attester, vitnemål, kursbevis o.l. Det er en veiledende søknadsfrist 1. mars hvert år. Disse søknadene vil legge føringer for neste års tilbud, men det er åpent for søking hele året.

Realkompetansevurdering
Alle som har ovennevnte opplæringsrett får gratis realkompetansevurdering som synliggjør hvilken opplæring søkeren må ha for å oppnå ønsket sluttkompetanse. I en realkompetansevurdering vurderes det om tidligere praksis, opplæring og annen livserfaring kan godkjennes som likeverdig med fag i videregående opplæring.

Søkere uten rett til voksenopplæring kan få en realkompetansevurdering mot betaling. En fullstendig realkompetansevurdering (fellesfag og programfag) mot en bestemt yrkeskompetanse eller mot studiekompetanse koster kr 3.000,-.
Satsene gjelder fra og med skoleåret 2015/2016 og vil bli evaluert og eventuelt justert etter et års virketid. For de som henvises til realkompetansevurdering fra NAV vil eventuelt de måtte betale for vurderingen. Avtale gjøres da mellom den videregående skolen og NAV.

Det søkes om realkompetansevurdering ved bruk av ovennevnte søknadsskjema.

Det utstedes ikke kompetansebevis som viser resultatet av realkompetansevurderingen før betaling er registrert.

Opplæringen
Opplæringen gis i egne grupper for voksne. Den kan kombineres med arbeid og er organisert med faglige samlinger, selsstudium og nettstøttet veiledning/oppgaveløsning. Tilbudene følger i hovedsak ordinært skoleår.

Organisering
I Nord-Trøndelag er det fire av våre videregående skoler som er ansvarlig for voksenopplæringstilbud i hver sin region. Dette er Olav Duun, Steinkjer, Verdal og Ole Vig videregående skoler. Alle andre fylkeskommunale videregående skoler bistår søker med generell veiledning, søknadshjelp o.l. men det er de nevnte fire skolene som er ansvarlig for både realkompetansevurdering og gjennomføring av alle opplæringstilbud.

Kontaktinformasjon finner du her, og en kortfattet informasjon om rettigheter, søknadsprosess og organisering finnes i dette faktaarket.

Det er søkere med voksenrett som er bestemmende for hvilke tilbud som blir igangsatt, men tilbudene som ble igangsatt høsten 2017 finnes her.

Her finner du mer informasjon om ulike utdanningsprogram og hvilke yrker de kan oppnå via innenfor videregående opplæring.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no