Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Vellykket Ny GIV-konferanse!

Vellykket Ny GIV-konferanse!
I samarbeid med Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, arrangerte Ny GIV Nord-Trøndelag en dagskonferanse om Ny GIV – Overgangsprosjektet på Rica Hell Hotel den 16. april.Hensikten med konferansen var å utveksle og spre erfaringer mellom skoler, kommuner og fylker, samt inspirere til videre innsats i Ny GIV Overgangsprosjektet.Målgruppen var de skolefaglig ansvarlige i deltakende kommuner og fylkes¬kommuner, rektorer i de videregående skolene og grunnskolene med ungdomstrinn, samt Ny GIV-koordinatorer ved de videregående skolene i alle de tre fylkene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no