Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Utdanningspolitisk råd

Utdanningspolitisk råd


Artikler fra utdanningspolitisk råd


Utdanningspolitisk råd ble etablert i 2009 etter forslag under Ungdomskonferansen i 2008.  Utdanningspolitisk råd er et uformelt drøftingsorgan mellom ungdom og fylkesråden for utdanning og helse.

Fram til skoleåret 2012 var sammensetningen Utdanningspolitisk råd satt sammen av 2-3 representanter for elevrådene, elevorganisasjonen, 2 representanter for NTBUR, elev- og lærlingsombudet + 1 repr. for Utdanningsforbundet og 1 fra Lektorlaget. Sammensetningen er blitt endret og ungdomsrepresentasjonen styrket f.o.m. høsten 2012. Nå er Rådet sammensatt på følgende måte:

• Elevrådslederne fra 11 vgs
• 2 lærlingerepresentanter
• Leder i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag
• 1 representant for NTBUR
• Elev- og lærlingeombudet
• 1 representant for Utdanningsforbundet
• 1 representant for Lektorlaget

Anne Marit Mevassvik er leder og setter dagsorden, men medlemmene oppfordres til å melde inn saker. Fylkesopplæringssjefen deltar også på møtene.

Neste møte er 2. mai hvor de blant annet skal ha en prosess om mobbing og nettetikk.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no