Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Spesialpedagogisk arbeid

Spesialpedagogisk arbeid


Elever og lærekandidater i videregående opplæring i Nord-Trøndelag som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning (§§ 4-2 og 5-1 opplæringslova).

Før det kan gjøres vedtak om rett til spesialundervisning, skal det foreligge ei sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Et vedtak om spesialundervisning skal så konkretiseres i en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal evalueres underveis og det skrives en års- evaluering.

Dersom det vurderes at behovet for spesialundervisning er til stede, skal det søkes om inntak med behov for spesialundervisning gjennom skolen til Avdeling for videregående opplæring med de vedlegg som er aktuelle for den enkelte søker. Søknadsfrister inntak er 1. februar og 1.mars, se vilbli.no.

Oppdages et behov etter skolestart, må samme prosedyre følges med sakkyndig vurdering, vedtak og IOP som evalueres hvert halvår. Kopier av dokumentasjonen går til Avdeling for videregående opplæring.

Prosedyrer for spesialpedagogisk arbeid kan lastes ned her.

Linker:

Søknadsskjema med vedlegg 2016/2017 kan lastes ned fra vilbli.no.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Relevante adresser:
Tidlig innsats. Spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Opplæringslova:
Opplæringslova kapittel 5 - om spesialundervisning
Forskrift til opplæringslova
Informasjon om videregående opplæring:
www.vilbli.no

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no