Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Prøvenemnder

Prøvenemnder


Illustrasjonsbilde prøvenemnder 

Prøvenemnda blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen, og har ansvaret for utforming og bedømming av fag- eller svenneprøver.

Nemnda skal ha minst to medlemmer med formell faglig kompetanse innenfor fagområdet og, så langt det er mulig, oppdatert arbeidslivserfaring i faget.

Fylkeskommunen skal sikre at prøvenemnda har tilfredsstillende vurderingsfaglig kompetanse og gjennomfører kurs for alle prøvenemndsmedlemmene. Nedenfor er aktuelle verktøy og informasjon som er brukt i kursene.


Opplæring prøvenemder 

 

Verktøy 

 

Godtgjørelse


Annet

 


Kontaktperson for prøvenemndene:

Ulf J. Hagen 

Tlf: 74 11 13 15
E-post: Ulf-Jarl.Hagen@ntfk.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no