Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Pedagogisk/ psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk/ psykologisk tjeneste (PPT)


Kontaktperson

Samisk

 Illustrasjonsbilde pedagogisk/psykologisk tjeneste

Alle som har tilknytning til videregående opplæring - elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere faglige ledere - kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten.

PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt.
Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det blir gitt tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre innstanser, f.eks. helse- og sosialetaten, arbeidskontoret og oppfølgingstjenesten.

PP-tjenesten foretar vanligvis den sakkyndige vurderingen dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener. Rådgivningstjenesten ved de videregående skolene hjelper deg med å komme i kontakt med PP-tjenesten i fylket ditt.

Les mer på Vilbli.no

Brosjyre

Henvisningsskjema  til fylkeskommunal PPT

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no