Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Opplæring i videregående skole

Opplæring i videregående skole


Hva er videregående opplæring?

Illustrasjonsbilde opplæring i videregående skole

Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. Ungdom som har utført grunnskolen, har lovfestet rett til videregående opplæring. Med yrkesfaglig opplæring har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år. Med studieforberedende opplæring kan du ta videre studier etter 3 år.

Å skaffe seg videregående utdanning er viktig av mange grunner. For deg selv er det viktig å finne et yrke du trives med og som er interessant og meningsfylt for deg. Dessuten gir en utdanning deg større økonomisk sikkerhet i hverdagen. For samfunnet er det viktig at befolkningen bygger opp kompetanse som det til enhver tid er bruk for.

Hvem har rett til videregående opplæring?
I følge Opplæringslova § 3-1 har ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende rett til 3 års heltids opplæring. Retten må normalt tas ut innen 5 år, og innen 6 år når opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift. Retten til videregående opplæring blir etter søknad om omvalg utvidet med inntil ett opplæringsår. Søkere har rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram og til 2 års videregående opplæring som bygger på vg1. Elever som har rett til spesialundervisning har rett til videregående opplæring i inntil 2 år ekstra når eleven har behov for det i forhold til opplæringsmålene for den enkelte.
Les mer på Vilbli.no 

Voksnes rett til opplæring
Etter Opplæringslova § 4A-3 kan voksne etter søknad, fra og med det året de fyller 25 år, ha lovfestet rett til videregående opplæring tilrettelagt for voksne (komprimerte opplæringsløp).
Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som tidligere ikke har gjennomført videregående opplæring.

Har du spørsmål om voksenretten og opplæringstilbudet for voksne i Nord-Trøndelag, kan du ta kontakt med den nærmeste videregående skole eller les mer her.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no