Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift


 

 

Aktuelt

Aktuelle saker

KONTAKTPERSON

Navn:Austmo, Ove
Tlf:74115098
Mail:ove.austmo@ntfk.no
Tittel:Seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring

 

Fagopplæringsfunksjonen i fylkeskommunen administrerer opplæringen som foregår i bedrift.

Opplæringen som skjer i bedrift har hovedvekt av praktisk opplæring. Som lærling eller praksiskandidat kan du oppnå et fag-/svennebrev som gir deg en formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner i bortimot 180 godkjente lærefag. Lærekandidatene kan oppnå et kompetansebevis på sine grunnleggende kunnskaper innen et lærefag.

Ømsker du å bli lærebedrift? Klikk her om du vil bli lærebedrift

Noen nøkkeltall for Nord- Trøndelag 
Det er ca 650 godkjente lærebedrifter i 100 ulike fag, som gir opplæring til ca 1500 lærlinger og lærekandidater hvert år. 75% av kontraktene er gjennom opplæringskontor. Det er i overkant av 850 søkere til fylkeskommunen om læreplass hvert år.

Det ble gjennomført 928 fag-/svenneprøver og kompetanseprøver i 2016. 881 med bestått resultat.

Oppdaterte tall på skoleporten.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no