Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten


Brosjyre

OT er til for DEG

Sørsamisk

Nord-Trøndelag fylkeskommune er etter Opplæringsloven forpliktet til å sørge for at alle unge med opplæringsrett mellom 16-21 år får tilbud om et opplærings- eller arbeidsopplegg som passer dem.
Derfor blir alle i målgruppen som ikke er registrerte som elever eller i opplæring, kontaktet.
Oppfølginggstjenesten samarbeider med andre fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som har ansvar for ungdom.

Hva er oppfølgingstjenesten?
Oppfølgingstjenesten (OT) skal sørge for tilbud om opplæring, arbeid eller sysselsetting for unge som ikke er i opplæring eller arbeid. Dette er en lovpålagt rett som gjelder til og med det året en fyller 21 år.

Det finnes OT-koordinatorer på hver videregående skole som dekker alle kommunene.

 
Oppfølgingstjenesten (OT) er til for deg
OT kan gi deg råd og rettleding, hjelpe deg å søke opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.
 
Hvem kan bruke oppfølgingstjenesten (OT)?
OT er for unge mellom 16 og 21 år evt med foresatte, altså de med rett til videregående opplæring – som:
- Ikke har søkt videregående skole, eller læreplass
- Ikke har tatt i mot skole- eller læreplass
- Avbrutt skolegang eller opplæring
- Ikke er i varig arbeid
- Har tapt retten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt.

Hva kan oppfølgingstjenesten (OT) gjøre for deg?
OT gir rettleiing og råd, og kan ut fra dine behov og interesser hjelpe deg med planene dine om opplæring eller arbeid.
- Informasjon om opplæring og om arbeidsmarkedet
- Utdannings- og yrkesorientering
- Hjelp til å skaffe praksisplass eller arbeid
- Råd og hjelp til å søke opplæring
 
Hva er mulig ?
Arbeidspraksis/praksisplass
Kombi-løsning skole/jobb/arbeidsplass
Opplæring
Kurs

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no