Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Tilbud om videreutdanning

Tilbud om videreutdanning


Ny giv

Kontaktpersoner program for bedre gjennomføring

Monika S. Luktvasslimo,
prosjektleder Nord-Trøndelag fylkeskommune

Lise Eriksen,
prosjektleder Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune og Oppvekstprogrammet tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer videreutdanning: Læringsledelse i alle fag (tidligere Ny GIV) 

Informasjon om utdanningen

Søknadsfrist 15. desember 2015

Påmelding til utdanning – vår 2016

Studieplan lesing/skriving
Studieplan regneopplæring

-----------------------------------------------------------------

Ny GIV er et tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.
Link til Ny GIV på Regjeringen.no
Link til skoleporten

Prosjektet er delt i tre hovedtema:
• Gjennomføringsbarometret - Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.
- Link til Gjennomføringsbarometret

• Overgangsprosjektet er rettet mot kritiske overganger i opplæringen, særlig mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av elever med mindre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.
Prosjektplan/rapport Overgangsprosjektet
Kort presentasjon av Overgangsprosjektet

• Oppfølgingsprosjektet er rettet mot ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid (til og med 21 år), hvor formålet er å etablere en varig og samordnet oppfølging. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom videregående skoler, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring, NAV og kommuner for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.
Prosjektplan Oppfølgingsprosjektet

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no