Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige


Her kan du lese mer om:

Illustrasjonsbilde minoritetsspråklige 

 

Minoritetsspråklige med rett til videregående opplæring har ordinær søknadsfrist 1. mars. Minoritetsspråklige med vedtak om rett til særskilt språkopplæring, har søknadsfrist 1.februar.
Dersom det er behov for spesialundervisning følges retningslinjer for søkere med søknadsfrist
1.februar og 1.mars.

Elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring i grunnskole/og eller vgs, har rett til utvida tid til videregående opplæring.

Her er Skjema for enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring, om nødvendig morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Minoritetsspråklige skal i tillegg til ordinær søknad bruke et eget vedleggsskjema som finnes på vilbli.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no