Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Lærekontrakt og opplæringskontrakt

Lærekontrakt og opplæringskontrakt


KONTAKTPERSON

Navn:Austmo, Ove
Tlf:74115098
Mail:ove.austmo@ntfk.no
Tittel:Seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring

 Illustrasjonsbilde lærekontrakt og opplæringskontrakt

Lærlinger inngår en lærekontrakt, og lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnelse. Kontrakten må godkjennes av fylkeskommunen for å bli gyldig.

Kontrakten er en skriftlig avtale mellom lærling/lærekandidat og bedrift, som regulerer opplæringen. I tillegg skal det opprettes en arbeidsavtale som regulerer ansettelsesforholdet.

Arbeidsforholdet i lærebedriften opphører automatisk ved læretidens utløp, og du må inngå ny ansettelsesavtale dersom du skal fortsette.

Last ned og les mer om lærekontrakt/opplæringskontrakt  på Utdanningsdirektoratets sin nettside.

Les mer om lærekandidatordningen i brosjyren elev og foresatte.

Ytterligere informasjon finner du på vilbli.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no