Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Kvalitetssystem

Kvalitetssystem


Beskrivelse av kvalitetssystem

 
For å forstå bedre hva utviklingsprosessen dreier seg om er det viktig å poengtere et skille mellom kvalitetsmodell og kvalitetssystem. Systemet er skissert under, og som vi kan se er CAF (modellen) en del av systemet. Modellen er altså et verktøy i systemet som sammenfatter informasjon fra den enkelte virksomhet (skole). Denne informasjonen brukes videre i Kvalitetsmeldingen, som igjen danner grunnlag for politiske vurderinger og føringer for fremtiden. 

Kvakitetssystem
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no