Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Kvalitetsmeldinger

Kvalitetsmeldinger


Kvalitetsmeldingen presenterer en status for utdanningssektoren, basert på selvevalueringer foretatt på bakgrunn av kvalitetsmodellen. Disse resultatene bidrar til informasjon til virksomhetene så vel til politisk nivå om virksomhetenes styrker og utfordringer. På denne måten dannes det et godt utgangspunkt for utvikling, fornying og forbedring, i tråd med fylkestingets vedtak om at det må sikres at kunnskap fra kvalitetsundersøkelsene brukes aktivt i skolenes utviklingsarbeid.  

For å kunne tegne et årlig bilde av situasjonen i skolene, og for å følge med på utfordringer og forbedringer, vil kvalitetsmeldingen kunne tjene som et virkemiddel for politisk styringsinformasjon. Samtidig har kvalitetsmeldingen en ambisjon om å få fokus på hvor vi skal gå videre - altså målene for utvikling av skolene. Forholdet mellom utfordringer og målsettinger henger nøye sammen, og er viktig for nettopp å kunne gjøre noe på de områder hvor det er avdekket et forbedringspotensial. Når målene er klare, kan vi også bli mer sikre på at resultater oppnås.  

På denne måten vil kvalitetsmeldingen inngå som en del av utdanningssektorens kvalitetsutviklingssystem på overordnet sektornivå. På bakgrunn av utfordringene avdekket i statusrapporten for sektoren vil fylkestinget kunne peke ut konkrete målsettinger for neste periode.  

I tillegg til de virksomhetsvise evalueringene og resultater av disse generert på sektornivå, presenteres det også resultater fra elevundersøkelsen, personalundersøkelsen, lærlingundersøkelsen samt data på gjennomstrømming, karakterer, fravær og økonomi.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no