Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Kvalitet

Kvalitet


 Illustrasjonsbilde kvalitet

Her finner du informasjon om ulike prosjekter, arbeidsområder og modellen som benyttes i kvalitetsarbeidet innenfor videregående opplæring i Nord-Trøndelag.

Det omfatter:
En beskrivelse av kvalitetssystemet i utdanningssektoren
En beskrivelse av kvalitetsmodellen CAF 
Kvalitetsmeldinger

Kvalitetsprisen ble tildelt avdeling for videregående opplæring i 2007
   
Kvalitet i de videregående skoler 
Alle de 11 videregående skolene i fylket gjennomgår en implementeringsfase, der kvalitetssystem med tilhørende verktøy (inkl. kvalitetsmodell) presenteres. Strategi for implementering er basert på nettverkstankegang, der grupper fra hver skole møtes til samlinger 8 ganger i løpet av 2 år. På samlingene presenteres fagstoff, og deltakerne får mulighet til å arbeide med modell og verktøy, samt få veiledning i prosessen.

Kvalitetsarbeid
Strategisk plattform januar 2010

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no