Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Kontaktpersoner

Kontaktpersoner


KONTAKTPERSON

Navn:Kvam, Bente
Tlf:74115075
Mail:bente.kvam@ntfk.no
Tittel:Fagleder

Ressurssentervirksomheten i de videregående skolene, er den delen av opplæringsaktivitet som ikke er rettet mot skolens ordinære elever. Skolene er pådrivere i kompetansearbeid i sitt nærområde og kan bistå med kurs og kompetanseutvikling overfor enkeltpersoner, organisasjoner, små og mellomstore bedrifter og offentlige instanser.

De som har behov for ulike opplæringstilbud eller har spørsmål knyttet til kompetanseutvikling kan ta kontakt med nærmeste videregående skole.

Skole  Kontaktperson/
e-post
 
Telefon 
Avd. for videregående opplæring  Bente Kvam  74115075 
Grong v.g.skole  Gro Madla  74113700 
Inderøy v.g.skole  Gerd E.Mandelid  74113800 
Karrieresenter NT (Namsos)  99576677 
Karrieresenter NT (Verdal)  99576677 
Leksvik v.g.skole  Inger O. Killingberg  74113900 
Levanger v.g.skole  Øivind Haugberg  74114000 
Meråker v.g.skole  Marius Ringen  74114100 
Mære landbruksskole  May-Lis Sjåstad og
Geir Fisknes 
74114200 
Olav Duun v.g.skole  Gunn M. Øseth
og
Olav A. Opdal
74114300 
Ole Vig v.g.skole  Arne Strand  74114400 
Steinkjer v.g.skole,   Ove M.Haugan  74114500 
Verdal v.g.skole  Magnhild S.Nordal  74114600 
Ytre Namdal v.g.skole  Gretha Aa. Nordbøe  74114700 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no