Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Erasmus+. Internasjonalisering innen fagopplæring

Erasmus+. Internasjonalisering innen fagopplæring


Nord-Trøndelag fylkeskommune har et tilbud som lar lærlinger i fylket ta deler av læretida i en bedrift i Europa. Et utenlandsopphold gir flere fordeler, blant annet når du skal søke jobb etter endt utdanning.

Er du motivert, nysgjerrig og har lyst på en utfordring, kan fylkeskommunen tilby deg som er knyttet til lærlingordningen via ditt opplæringskontor/ lærebedrift, en unik sjanse til et opphold ved en bedrift i Europa. Oppholdet er vanligvis fra tre til ni måneder langt.

Noen fordeler med praksisoppholdet. Du får:
- en unik kompetanse som du har glede av resten av livet
- verdifull erfaring som er god å ha med når du søker jobb
- kunnskap om bedrifter i andre land
- økt kulturell og språklig forståelse
- møte og bli kjent med nye og spennende mennesker

Utplasseringstiden regnes som en del av læretida, og du vil få økonomisk støtte som dekker størstedelen av utgiftene. 

Skal du på et utenlandsopphold som del av utdanningen, får du Europass mobilitet, et internasjonalt gjeldende dokument som beskriver innholdet i oppholdet.

Dersom du eller din arbeidsgiver allerede har kontakter ved bedrifter i andre europeiske land, er det også mulig å få stipend for å reise dit. Vi og opplæringskontorene forbeholder oss i så fall retten til å kvalitetssikre disse alternativene.

Informasjon om ordningen:
- Link: Informasjonsbrosjyren «Hopp i det»
- For å melde din interesse: ta kontakt med ditt opplæringskontor/ lærebedrift
- Eller: Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Angelika Grande
Telefon: 95119592
E-post: angelika.grande@ntfk.no

Fakta: Siden 1998 har NTFK samarbeid med Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen. I stor grad har NTFK vær med som en kontraktør for midler fra de europeiske utdanningsprogrammene, blant annet Leonardo da Vinci, rettet mot yrkesfagopplæring i Europa. NTFK søker hvert år på veggene av alle opplæringskontor og lærebedrifter i Nord-Trøndelag om stipend for Mobilitet/ utplassering i utlandet for våre lærlinger, yrkesfaglærere og instruktører fra bedriftene.  Lærlinger kan ha utplassering i alle Europeiske land og lengde på oppholdet er fra 3 til 9 måneder. Lærere og Instruktører har mulighet til faglig ukes hospitering i bedriftene i utlandet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no