Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Hva er realkompetanse?

Hva er realkompetanse?


KONTAKTPERSON

Navn:Kvam, Bente
Tlf:74115075
Mail:bente.kvam@ntfk.no
Tittel:Fagleder

Voksne (fra det året de fyller 25 år) har rett til å få vurdert sin realkompetanse hvis de ønsker det.

Voksne har gjennom livet opparbeidet seg mye kompetanse i form av arbeidslivserfaring, hjemmearbeid, ulike typer opplæring/kurs, skole, deltakelse i organisasjonsliv/samfunnsliv osv. Dette kan godkjennes som heler eller deler av fag i videregående opplæring.

Vurderingen foretas ved en av våre videregående skoler, og da med bakgrunn i offentlig godkjente læreplaner. Her blir også voksenretten vurdert.

Dersom du ønsker å få vurdert din realkompetanse, må du henvende deg til en videregående skole i nærheten av der du bor. Du kan også laste ned
registrerings-/søknadsskjema her, og oversende dette til nærmeste videregående skole som grunnlag for fastsetting av din kompetanse. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon på all tidligere utdanning, praksis o.l.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no