Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Formidling til læreplass

Formidling til læreplass


Illustrasjonsbilde formidling til læreplass Formidling av elever fra skole til lærebedrift omfatter i hovedsak søkere som følger hovedmodellen for yrkesfaglige studieretninger, to år i skole (grunnkurs og VKI) og to år i bedrift.

Det er den enkelte bedrift som sjøl velger ut de søkerne de ønsker å ta inn som lærlinger. Det er derfor viktig at du sjøl er aktiv og forsøker å få kontakt med bedrifter hvor du kan tenke deg å få læreplass.

Bedriftene legger stor vekt på  fraværet  eleven har hatt i skolen  når de skal velge ut sine lærlinger. Bedriftene er avhengige av å ha tilsatte som er punktlige og møter opp!

Dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe læreplass i eget fylke, blir søkerne videreformidla til andre fylker.  Du må derfor være klar over at du kan få tilbud om læreplass hvor som helst i landet.

I noen fag kan det være vanskelig å skaffe læreplass til alle som ønsker det.  Har du den lovmessige retten til videregående opplæring og du ikke har fått læreplass i bedrift innen 1.november, vil du bli tilbudt alternativ opplæring i skole (AOS).

Det samarbeides med andre fylker om slike tilbud, og søkerne kan derfor bli tilbudt slik plass i et annet fylke.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no