Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobbForsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen - Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er et prøveprosjekt som skal være et tilbud til voksne som jobber innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget og som ønsker å ta fagbrev, men som mangler nødvendig praksis.

Prosjektet kom i gang i slutten av januar i år, og Nord-Trøndelag er ett av fem fylker som har fått midler fra staten for å kjøre forsøk. Vi skal fram til juni 2014 finne fram til nye opplæringsmodeller som fungerer godt for voksne som er i arbeid og ønsker å ta fagbrev innenfor omsorgs- og oppvekstsektoren.

Fagbrev på jobb skiller seg ut ved at du får:
- Veiledet praksis på egen arbeidsplass.
- Individuelt tilpasset opplæringsplan
- Digital lærebok

Kommunene i Indre Namdal (Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Snåsa) og Innherred Samkommune (Verdal og Levanger) er "forsøkskaniner". Vi har som mål å få 60 deltakere fram til fagbrev, eller på god vei til fagbrevet i løpet av prosjektperioden på 2,5 år.

Bakgrunn for utvelgelse av samarbeidspartnere er fylkesmannens statistikk over ufaglærte innenfor pleie- og omsorgssektoren og barnehagesektoren.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune er prosjekteier. Styringsgruppen skal bestå av representanter fra Innherred samkommune, kommunene i Indre Namdal og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Andre samarbeidspartnere er de videregående skolene Levanger, Verdal og Grong. Karrieresenter Nord-Trøndelag, opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS), Indre Namdal Regionråd (INR) og NAV er også blant de allierte.

Du kan lese mer om Fagbrev på jobb på prosjektets blogg.

Prosjektleder og kontaktperson er Annikken Kjær Haraldsen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no