Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning > EKSTRA TILSKUDD IFM. ÅRETS FORMIDLING 2011

EKSTRA TILSKUDD IFM. ÅRETS FORMIDLING 2011


Ordningen med tilskudd for formidling innen 15.7 ser ut til å ha ført til at flere har fått avklart læreplass tidlig. Ordningen med ekstra tilskudd på kr. 20.000 til nye lærebedrifter videreføres ut året. 

Forlenget frist for enkelte tilskudd. Les mer om ekstra tilskudd i brev ekstra tilskudd og utvidet frist. 

Søkere til ordinær formidling
Fortsatt gjenstår en god del søkere, og vi vet at det arbeides aktivt med å få tegnet flere lærekontrakter. Noen av søkerne kan av ulike årsaker vurderes som vanskelig formidlingsbare, selv om det ikke er dokumenterte behov for særskilt tilrettelegging iht. krav som stilles for å få tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet. Vi innfører derfor et stimuleringstilskudd for at også disse skal få læreplass. Den enkelte fagrådgiver ved AVGO har fram til 30.11.2011 fullmakt til å vurdere hvilke søkere som kan utløse et stimuleringstilskudd på kr. 25.000,-. Ordningen gjelder kun de som har søkt ordinær formidling og med ungdomsrett, voksenrett og fullføringsrett.

Søkere til læreplass som har særskilte behov for tilrettelegging
Ordningen med ekstra tilskudd på kr. 50.000 for lærebedrifter som tar inn lærekandidater med ungdomsrett og garantiordningen for søknader til Utdanningsdirektoratet(se vedlegg) har medført at det så langt er tegnet forholdsvis mange opplæringskontrakter. Vi vil derfor for perioden fram til 31.10.2011 utvide denne ordningen på to måter for de som har søkt i år:

- Ordningen med ekstra tilskudd for lærebedrifter som tar inn lærekandidater med ungdomsrett utvides til å gjelde alle lærekandidater, uavhengig av rettsstatus.

- Garantiordningen for søknad om midler fra Utdanningsdirektoratet videreføres i påvente av at neste års ordning, men innenfor årets satser og bestemmelser. Søknader med nødvendige vedlegg sendes AVGO på normal måte.

Alle ordningene gjelder lærebedrifter i fylket som tar inn søkere fra Nord-Trøndelag.

Vi håper at dette kan bidra til at enda flere får læreplass.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no