Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Universell utforming > Vegen til et universelt kommunesenter

Vegen til et universelt kommunesenter


 
Øivind Holand (med ryggen til og rød paraply) på Baker Thomsens plass

Tirsdag 21. juni inviterte pilotfylket Nord-Trøndelag og ressurskommunen Verdal til temadag om vegen til et universelt utformet kommunesenter. Alle kommunene i fylket var invitert, og selv om det var tett oppunder sommerferien deltok ca 40 personer.

Dagen ble åpnet av lokalpolitiker Trine Hallem, og prosjektleder Kari Gregersen Næss ledet dagen og snakket varmt og inspirerende om arbeidet med universell utforming i Verdal. Hun dro spesielt fram viktigheten av godt samarbeid mellom avdelingene Helse og Teknisk, og ikke minst med det kommunale rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Landskapsarkitekt og Enhetsleder i Innherred samkommune, Øivind Holand, fortalte om arbeidet siden sentrumsplanen i 1992. Allerede den gang var tilgjengelighet med som et viktig premiss. Verdal har i løpet av årene opparbeidet et kantsteinsfritt sentrum, og med åpningen av den nye passasjen under jernbanen med ny og flott jernbanepark har verdalingene ekstra god grunn til å være stolte av byen sin. Verdal ser det som et konkurransefortrinn at sentrum er tilgjengelig for alle.

Til tross for at byvandringen forgikk i øsende regnvær var entusiasmen stor.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no