Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Universell utforming

Universell utforming


KONTAKTPERSON

Navn:Haugan, Anne Caroline
Tlf:74115197
Mail:anne-caroline.haugan@ntfk.no
Tittel:Rådgiver

Pilotfylket Nord-Trøndelag

 

 Illustrasjonsbilde

Nord-Trøndelag skal være et inkluderende fylke med plass for alle. Alle, også mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i samfunnslivet. Arbeid for bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming er derfor en sentral arbeidsoppgave.

Pilotfylket Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag var pilotfylke for universell utforming fra 2010 til 2013. Vi jobber systematisk med å implementere universell utforming i planene og virkemidlene våre. I tillegg har vi hatt fokus på kompetanseheving blant medarbeiderne i fylkeskommunen og hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i tillegg til kommunene. Vi arbeider også med utviklingsprosjekter.

Les mer om arbeidet i sluttrapporten vår.
Miljøverndepartementet har laget en rapport fra det nasjonale arbeidet, her er det artikler fra pilotfylket Nord-Trøndelag og fra ressurskommunen Verdal: Miljøverndepartementets sluttrapport
 
Hva er universell utforming?
Universell utforming innebærer utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
 
 
Universell utforming av friluftsområder.
Regjeringens handlingsplan ”Norge universelt utformet 2025” slår fast at alle kommuner bør arbeide for å ha friluftsområder for allmenn bruk som er tilgjengelige og brukbare for flest mulig.
 
10 tips for universell utforming av friluftsområder.
Piloten har utarbeidet en enkel folder om universell utforming av friluftsområder. Les mer her.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no