Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Universell utforming > Pilotfylket Nord-Trøndelag

Pilotfylket Nord-Trøndelag


KONTAKTPERSON

Navn:Haugan, Anne Caroline
Tlf:74115197
Mail:anne-caroline.haugan@ntfk.no
Tittel:Rådgiver

Høsten 2009 ble Nord-Trøndelag ett av 7 pilotfylker for universell utforming. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen, fylkesmannen og Miljøverndepartementet. I løpet av en 3-årsperiode skal Nord-Trøndelag implementere og tilpasse temaet i større grad i planverket i fylket og øke graden av universell utforming i utviklingsprosjektene våre. Vi skal få økt kompetanse innen universell utforming og være et forbilde for andre fylker og kommuner. Det er også et mål å gjennomføre og vise gode eksempler på universell utforming i konkrete utviklingsprosjekt.


Prosjektplan universell utforming
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no