Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Ungdomssatsning > Ung Tiltakslyst

Ung Tiltakslyst


Kontaktperson

Birgitte Dillan

Daglig leder

Tlf.: 74111472

Mob: 99642160

birgitte.dillan@ungtiltakslyst.no

 

Ung Tiltakslyst - et verktøy for ungdommelig skaperkraft

Ung Tiltakslyst er et unikt tiltak som har som hovedoppgave å ta vare på og utvikle unge menneskers skaperkraft.

Ung Tiltakslyst behandler søknader om prosjektmidler fra ungdom som har lyst til å etablere sin egen arbeidsplass eller skape andre aktiviteter. Ungdom mellom 13 - 26 år kan søke om midler til alt annet enn personlig utstyr og lønn. Eksempel på hva som kan støttes er markedsføring, profilering, webdomener, kurs og annen form for kompetanseheving, rådgivning.  

Ung Tiltakslyst er ei fast ordning som mottar driftsfinansieringen fra Regional utviklingsavdeling i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Styringsgruppa består av:
- Fire ungdommer, hvorav en er leder av gruppa
- Daglig leder NTBUR
- Representant fra NTFK
- Representant fra FMNT

Det er ungdommene i styringsgruppa som behandler søknadene. De behandler ca. 100 søknader hvert år.

Ung Tiltakslyst:
- gir råd og veiledning til ungdom med ideer – hobby og næringsaktivitet
- gir økonomisk støtte inntil kr. 20.000,-
- ønsker å vise at det er kort vei fra idé til handling
- skal skape næring, kultur, bosetting og livskvalitet
- skal vise at ungdom er en viktig ressurs i det lokale og regionale utviklingsarbeidet
- ønsker å ta vare på engasjerte ungdommer, og hjelpe dem til å bli viktige samfunnsutviklere både regionalt, på landsbasis og internasjonalt

Eier er Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd i tett partnerskap med Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK), Fylkesmannens landbruksavdeling, kommunene og Innovasjon Norge. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no