Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Tannhelse

Tannhelse


Tannhelsetjenesten skal gi et tilbud

Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvar for å samordne all tannhelsetjeneste i fylket og organisere en offentlig tannhelsetjeneste.

Tannhelsetjenesten skal gi et tilbud

- som dekker befolkningens behov for tannhelsetjenester ved effektiv og fleksibel utnyttelse av tilgjengelige ressurser

- som er organisert og lokalisert slik at avstander og reisetid ikke utgjør vesentlige barrierer for bruk av tjenestene.
 
Vår målsetting

- å bidra til at den enkelte best mulig kan bevare sin tannhelse livet ut

- å yte befolkningen tannhelsetjenester av god kvalitet i rimelig nærhet til der de borNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no