Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Støtte til fiberutbygging

PUBLISERT: 26.03.2012Fylkeskommunen utlyser midler til å støtte bredbåndsutbygging.

Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å bidra
til å fullføre utbygging av moderne infrastruktur
som bredbånd og mobiltelefoni over hele fylket.
Fylkeskommunen utlyser med dette
tilskuddsmidler til utbygging av bredbånd i Nord-
Trøndelag for 2012.

Tilskuddsordningen skal prioritere utbygging av bredbånd til områder som ikke har tilbud om bredbånd. Når alle har fått et tilbud om bredbånd tilsvarende 640/128 kbit/s skal midlene prioriteres til å øke kapasiteten på nettet i områder som ellers ikke vil bli utbygd av kommersielle aktører.

Målgruppen for støtteordningen er kommuner og organisasjoner som ikke er kommersielle som for eks bygdefiberlag og lignende.

Søknaden skal inneholde
• Navn på søker inkludert søkers
organisasjonsnummer eller personnummer
• Prosjektbeskrivelse med beskrivelse av hvor
mange husstander/bedrifter/offentlige bygg
som omfattes av prosjektet
• Dekningsanalyse for det aktuelle
utbyggingsområdet
• Utbyggers budsjett og finansieringsplan for
prosjektet

Søknad skal sendes inn digitalt innen 18.4 via www.regionalforvaltning.no

Her skal det markeres
Geografisk filter: Nord-Trøndelag
Støtteordning: Bredbånd

Les mer om fylkeskommunens bredbåndssatsing her.
Kontaktperson: Kjelvik, OlaNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no