Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Stor interesse for kvoteleie

PUBLISERT: 08.02.2012Bønder i Nord-Trøndelag er blant de ivrigste i landet på kvoteleie.

Mens interessen for å leie melkekvoter er stabil landet sett under ett skiller Nord-Trøndelag seg ut sammen med Oppland og Rogaland. Det skriver Statens Landbruksforvaltning på sine hjemmesider.

Her er det inngått flest nye leieforhold og leid ut størst kvotemengde med virkning fra kvoteåret 2012.

Totalt 639 av landets kumelkprodusenter øker produksjonen fra 2012 ved å leie kvote. Disse produsentene skal til sammen leie 38,4 mill liter kumelkkvote. Interessen for å inngå nye leieforhold er altså på omtrent samme nivå som året før.

Les mer og se statistikk hos Statens Landbruksforvaltning.Kontaktperson:  Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no