Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Regionalt Utviklingsprogram 2012 på plass

PUBLISERT: 07.02.2012Regionalt Utviklingsprogram for i år er ferdigtrykt.

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) lages årlig og er et verktøy for en helhetlig utviklingspolitikk i Nord-Trøndelag.

Programmet for 2012 har fire gjennomgående perspektiv: ungdom, kunnskap, nyskaping og miljø. Samtidig har RUP en tydelig næringsprofil, 90% av virkemidlene skal gå til prosjekter der målet er direkte/indirekte næringsutvikling. 

RUP er både en plan, en prosess, et partnerskap og en pengepott. Det er i dette dokumentet at prioriteringen av de regionale utviklingsmidlene gjøres.

Pengene kommer fra Kommunal- og Regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Sametinget og fra fylkeskommunens egne midler.

Av den totale RUP-potten (for 2012 ca 150 mill. kroner)  forvalter fylkeskommunen selv cirka 1/3 mens omtrent 2/3 forvaltes av andre: Innovasjon Norge, kommunene (kommunale fond og omstillingsprosjekter) og Interreg.

Eksempelvis skilder RUP tiltak som skal settes inn for å hjelpe en viktig næring; landbruket. Hvordan bredbåndsutbygging skal skje, bedrifter støttes og hvordan lokalsamfunnene skal bidra til en sunn oppvekst for unge er andre konkrete temaer.

Les RUP 2012 her.

RUP 2012 vedtas av fylkestinget den 8.12.  
Kontaktperson: Sørvik, TerjeNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no