Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Regionale forskningsmidler

PUBLISERT: 06.02.2012


For til melkekyr er ett av forskningsprosjektene som får støtte

Regionale Forskningsfond Midt-Norge har nettopp delt ut rundt 18 millioner kroner til prosjekter i Midt-Norge.

PUBLISERT: 03.02.2012


Blant søkerne som fikk støtte er flere nordtrønderske eller har nordtrønderske samarbeidspartnere.

Bioforsk Midt-Norge på Stjørdal fikk 743 000 til prosjektet ”Førebygging av mjølkefeber hos mjølkekyr med grovfor rikt på klor”.

SINTEF-prosjektet ”LogiMat – logistikk for matspesialiteter” fikk hele 5 000 000 i støtte og har med flere nordtrønderske aktører som: HINT, Oi! Trøndersk mat og drikke AS (med flere nordtrønderske eiere) og Kokkenes mesterlaug i Nord-Trøndelag.

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Ingvild Kjerkol, er nestleder i RFF-styret. Det ble delt ut støtte til 10 kvalifiseringsstøtteprosjekter og 8 bedriftsprosjekter (hovedprosjekter). Les mer hos Regionale Forskningsfond Midt-Norge.

Kontaktperson:Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no