Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Planlegging som verktøy

PUBLISERT: 12.03.2012Gratis temadag for politikere, rådmenn, etatsledere, barns representanter og andre interesserte i kommunene.

Planlegging som verktøy for samfunnsutvikling er tittelen på temadagen som holdes fire datoer i april fire steder i fylket.

Arrangementet er gratis, men har påmeldingsfrist 1. april. Se mer her. 

Arrangører er Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag.

Hver kommune inviteres til å delta på en av samlingene med inntil 10 personer hver.

Arbeidet med LUK-prosjektet (Lokal samfunnsutvikling i kommunene), har avdekket et ønske fra kommunene om et sterkere fokus på en styrking av samhandlingskompetanse og plan- og prosesskunnskap.

På temadagen drøfter vi bruken av planer og samhandlingsprosesser som redskap i samfunnsutvikling, for eksempel det nye samhandlingsverktøyet Planstrategi som skal utarbeides av fylkeskommuner og kommuner i løpet av det første året etter konstituering av kommunestyret og fylkesting.

 
Kontaktperson: Cegla, Karl-HeinzNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no