Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Overskudd for TFoU

PUBLISERT: 15.03.2012Trøndelag Forskning og Utvikling hadde et overskudd på 1,86 millioner kroner i 2011.

Andelen vitenskapelig publiseringer er økt og oppdragstilgangen har vært god. Styret forventer positive resultater også i 2012.

Trøndelag Forskning og Utvikling har videreført arbeidet med formidling, utvidet staben med flere forskere og økt innsastsen på vitenskapelig formidling 

Å produsere kunnskaps for regional utvikling er en av våre hovedoppgaver, sier direktør Joar Nyborg. Han sier de blant annet har utredet tilstanden for melkebøndene, analysert lærlingenes arbeidssituasjon, gjennomført seniorundersøkelsen, utredet skolestrukturen i Ogndal, gjort flere ruskartlegginger, sett på virkningene av utvidelsen av Namsos lufthavn.
 
Les mer hos TFoU.
Kontaktperson:  Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no