Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Mulighet for fiber i trekkrør på nye strekninger

PUBLISERT: 08.03.2012Det utlyses nå ny mulighet for å legge bredbåndsfiber i trekkabel på 4 nye strekninger i Stjørdal.

Det er firmaer som ønsker å bygge ut fiberbredbånd til husstander som kan søke om å få lagt fiber i trekkrøret.

Strekningene det gjelder ligger i Stjørdal kommune og er:

• FV 40 Tiller X E6 – Tiller
• FV 22 Elvran - Ytteråsen
• FV 36 Halsøen x E 14 – Gederås x 752
• FV 42 Borås – Almovatnet

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bestemt at hovedregelen skal være at det skal legges trekkrør for bredbåndsfiber når fylkesveier utbedres og rustes opp.

Målet fylkestinget har satt seg er full bredbåndsdekning i Nord-Trøndelag.

Det tegnes avtale mellom NTFK og den aktuelle leverandør som regulerer rettigheter for bruk av trekkrøret på den aktuelle veistrekningen.

OBS! Søknadsfristen er 23. mars 2012.

Søknad sendes Nord-Trøndelag Fylkeskommune, postmottak@ntfk.no og merkes ”Trekkrør for fiber”.

For mer informasjon, se kontaktperson.

Du kan lese mer om fylkeskommunens bredbåndsatsning her. Kontaktperson: Kjelvik, OlaNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no