Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Mange søker om Interregpenger

PUBLISERT: 16.02.201213 søknader har kommet inn fra Nordens Grønne Belte (Trøndelagsfylkene, Jämtland og Västernorrland) i denne utlysningsrunden.


De 13 søknadene har mange ulike temaer: som næringsutvikling, internasjonalisering, folkehelse, transportkorridorer, forskning, forskerskole, miljøtiltak, energieffektivisering, rovdyr, turisme, film og folkedans. Søknadssummen totalt er 15,2 millioner i norske interregmidler og 22 millioner i EU-støtte. Prosjektene har budsjetter på til sammen 81 millioner. Søkerne ber også om medfinansiering fra flere offentlige institiusjoner.

Søkere på norsk side er NHO Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norsk institutt for naturforskning, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Naboer AB, Trøndelag forskning og utvikling, Næringsforeningen i Trondheim, Midtnorsk filmsenter, Nord-Trøndelag Idrettskrets, Papir og fiberinstituttet, Norsk senter for folkemusikk og folkedans og NTNU. Søkere på svensk side er Regionförbundet i Jämtlands län, Sveriges Lantbruksuniversitet, Handelskammaren Mittsverige, Naboer AB, Filmpool Jämtland, Jämtland-Härjedalens Idrottsforbund, Processum Biorefinery Initiative AB og Folkedansringen i Jämtland- Härjedalen og Mittuniversitetet.

Vedtak i mars
Nå skal søknadene behandles av interregsekretariatet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Jämtlands län. Tildelingsvedtak av norske interregmidler gjøres av Regionalt Prioriterende Partnerskap (RPP) den 21. mars. RPP består av politiske representanter og offentlige tjenestemenn i Nordens Grønne Belte. Den endelige beslutningen av hvilke prosjekter som får tildelt både norske interregmidler og EU-støtte foretas av styringskomiteen i Interreg Sverige-Norge den 26. mars.

I styringskomiteen sitter det svenske og norske representanter fra grensefylkene og grenselänene i Sverige-Norge programmet.

Neste utlysning
Interessen for interregmidlene i området Nordens Grønne Belte har vært stor i programperioden (2007-2013) og pr i dag er det innvilget hele 43 hovedprosjekt i regionen. I tillegg er det innvilget til sammen 35 initierings- og småprosjekt i perioden.

Før tildeling i inneværende søknadsrunde gjenstår kun 5,2 mill. av en total pott på 76 millioner i norske interregmidler. I og med at etterspørselen etter midler er så god, vil det sannsynligvis ikke bli midler igjen til en ny utlysning av midler til hovedprosjekt. Til mindre prosjekter vil det være midler igjen. Oversikten blir klar etter møtet den 26. mars.

Mer om området og interreg
Delområdet Nordens Grønne Belte er et av tre områder som inngår i Interreg Norge-Sverige programmet. Interreg er en del av EUs program for grenseoverskridende samarbeid.

Mer om Interreg, Nordens Grønne belte-prosjekter og historikk kan du lese her.Kontaktperson: Trønsdal, SidselNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no