Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Fylkesrådet støtter høringsforslag om bolig i distriktene

PUBLISERT: 07.03.2012Fylkesrådet støtter et høringsforslag om tilskudd til private for å få flere boliger i distriktene.


Den midlertidige forskriften som er sendt på høring av Kommunal- og regionaldepartementet handler om tilskudd til private i en treårsperiode. Målet er å få flere boliger tilgjengelig i utkanter der det begrenser rekruttering.

Fylkesrådet støtter forslaget og viser til at manglende ledige boliger er et problem flere steder. Det er allerede kommuner i Nord-Trøndelag som er i gang med utforming av søknader.

Planstrategien for Trøndelag 2012-2016 etterlyser en slik satsing gjennom Husbanken og utfordringen tas også opp i Fylkesdelplan for Indre Namdal 2009-2012.

Rent praktisk skal midlene først og fremst brukes til boligbygging, men rehabilitering av eldre boliger kan også komme inn under ordningen.

Fra regjeringens side er tanken at et godt boligtilbud vil være en vesentlig forutsetning for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bidra til vekst i kommunene. 

Fylkesrådet vedtok å støtte høringsforslaget på møtet 6.3. Her ser du mer. 

 
Kontaktperson: Sørvik, TerjeNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no